Om Sions Wil - verbonden in belijden

Medewerkers

Herv. Geref. binnen de PKN:  
Ds. P. Molenaar 
Ds. M. van Kooten 
Ds. P. van der Kraan 
Ds. A. Snoek
Kand. L. Schouten

Chr. Geref. Kerk:  
 Ds. A.A. Egas 
Ds. A. van de Weerd 
Mevr. J. Overeen – Prins
Mevr. L. Molenaar
     
(Vrije) Oud. Geref. Gem. (in Nederland):  
Ds. C.L. Onderdelinden 
Drs. P.A. Zevenbergen 
Dhr. A.S. van Belzen 
     
Geref. Gemeenten:  
Dhr. B.S. van Groningen 
Ds. B. van der Heiden 
Ds. W. Visscher
Ds. D.W. Tuinier
Mevr. A. Schouten - Verrips
Mevr. R. Pieterman
Dhr. A. Bel
Mevr. J.C. Zuidweg
Dhr. F. Uijl
Mevr. M.H. Karels Meeuwse
Mr. L.P. Quist

Ger. Gem in Ned.
Dhr. J.D. van Nifterik

Herst. Hervormde Kerk:  
Ds. W. Pieters 
Ds. B. Reinders 
Ds. H. Zweistra  
Mevr. E. van Ouwendorp- Meuleman
Mevr. A. van der Bas
   
Vrij Hervormde Kerk:  
Mevr. J.E. van den End-Veltman (Kamperzeedijk)

Eindredactie:  
Dhr. C.E.M. de Pater  (uitgever)
Mevr. A. Schouten-Verrips
Dhr. J.J.  de Pater
Dhr. J.D. van Nifterik

zomeractie

Meer informatie

Ontvang onze nieuwsbrief