Om Sions Wil - verbonden in belijden

Verbonden in belijden

Uitgeverij 'Om Sions Wil' verbindt in haar redactionele formule de Gereformeerde Gezindte in het belijden van de Kerk. Met dit doel in het oog schrijven diverse gezaghebbende scribenten uit de Geref. Gezindte over allerlei terreinen van het leven met de bedoeling een pastorale handreiking te bieden voor het hele gezin in bladen en boeken.

Uitgeverij Om Sions Wil is een pastorale uitgever voor de Gereformeerde Gezindte. De medewerkers en scribenten komen uit de Hersteld Hervormde Kerk, Protestantse Kerk in Nederland(Herv. Geref.), Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland en (Vrij) Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Uitgeverij Om Sions Wil stelt zich niet als doel om fusies tussen kerkverbanden te bewerkstellligen, maar wel om met elkaar te zoeken wat ons in de belijdenis verbindt en daaruit als eenheid te werken

zomeractie

Meer informatie

Ontvang onze nieuwsbrief