Om Sions Wil - verbonden in belijden

AVG Verklaring

Vof Om Sions Wil  (OSW)

Privancy informatie mbt gegevensopslag

Contactpersoon bij Om Sions Wil hiervoor is  dhr. C. E.M. de Pater.
De contactgegevens zijn te vinden op deze website. 

 

Cookies website

Bij het bezoeken van de OSW website worden geen specifieke cookies gebruikt voor analyse.

  

Abonnement / boeken gegevens en interne medewerkers

OSW gebruikt drie soorten gegevens .

 1. Ten eerste de opslag van adresgevens t.b.v. een abonnementen of boeken

 2. Adresgegevens van medewerkers/auteurs  en schrijvers voor het blad OSW of boeken.

 3. Telefoon ID Voor de push-meldingen van de app

 

De gegevens die OSW vastlegt zijn de volgende :

 

 • Naam, adres, woonplaats

 • Telefoonnummer, e-mailadres

 • Bankrekening voor de betaling van abonnementsgelden of facturen  en voor automatische Incasso

 • Historie van abonnementen en betalingen 

 • De Id van de mobiele telefoon (voor de jouw kompas - App) 

Gegevens aan derden

OSW verstrekt geen gegevens van personen aan derden. Een uitzondering daarop zijn derden die nodig zijn voor de bedrijfsvoering zoals:

 

 • Adresgegevens voor het vezenden van abonnementen naar de postdistributeur.

 • Mailgegevens voor het verzenden van mailings via Mailchimp.

 • De administratiesoftware die wordt gehost bij een dienstverlener.
   

Termijnen voor het bewaren van gegevens

OSW hanteert de volgende termijnen:

 

 • Adresgegevens worden bewaard  todat iemand aangeeft dat zijn gegevens verwijderd moeten worden, en bij overlijden als dit bekend is bij OSW.
 • Gegevens van personen die mailings van ons ontvangen, bewaren we totdat personen zichzelf uitschrijven.
 • Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gestelde termijnen. 

 

 

 

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

Wij krijgen persoonsgegevens van  betrokkene  via website, telefoon, post of opgave op beurzen.

Ook kunnen personen en adresgevens worden verkregen door opgave van derden voor abonnementen.

 

Beveiliging van de gegevens

Gegevens worden in een beveiligde omgeving  verwerkt en binnen de Nederlandse grenzen gehouden, met uitzondering van buitenlandse abonnees.

Beveilingssoftware wordt regelmatig geupdate en gecontroleerd.

 

 

Rechten van personen waar wij gegevens van hebben

De persoon van wie wij persoonsgegevens bezitten hebben zoals vermeld in de wet  “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG)  heeft diverse rechten.  De inhoud van deze rechten staan vermeld in deze wet. OSW conformeert zich aan de wettelijke rechten.

 

Datalekken

Als er een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt geconstateerd door OSW, dan meldt  OSW  dat aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij dat het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico is voor de rechten van personen.


 

 

Recent verschenen boeken

Bekijk alle boeken
Catalogus 2023

Catalogus 2023

Download hier de najaars catalogus van 2023!

Download

Ontvang onze nieuwsbrief